Generální dodávky vodohospodářských a pozemních staveb, jejich opravy, údržba a rekonstrukce.

Společnost UNISTAV Chrast s. r. o., zabývající se výstavbou pozemních a vodohospodářských staveb, jejich udržováním a demolicemi, vznikla v roce 1997 transformací firmy Táňa Kořínková - UNISTAV, která existovala již od roku 1992. V současné době působí v celém východočeském regionu.

Filozofií společnosti při podnikání je zejména zaměření se na trvalejší spolupráci s jednotlivými zákazníky, čehož dokladem je dlouholetá kooperace se společnostmi Východočeská plynárenská a.s. a Český Telecom a.s., které využívají 70% naší kapacity. Mezi naše další zákazníky patří České dráhy, obecní úřady a celá řada dalších větších či menších investorů, jejichž zájmu o naše služby si velice vážíme.

Náplň činnosti

Stavby zdravotně-technické
- vodovodní a kanalizační vedení dálková a přípojná
- čistírny odpadních vod
- vodojemy (úpravny vod, jímky)
- úpravny vod
- jímky
- čerpací stanice

Stavby hydrotechnické
- úpravy a regulace vodních toků
- hráze a objekty na tocích
- hydromeliorace
- skládky odpadů

Stavby obytné, výrobní, občanské, komerční a rekreační
- konstrukce zděná, monolitická, montovaná nebo ocelová

Řemesla a služby
- kompletní střešní pláště včetně tesařských konstrukcí
- sádrokartonové konstrukce
- půdní vestavby
- rekonstrukce koupelen
- výměny oken za plastová nebo Eurookna včetně zednických výpomocí
- dodávky a montáž dveří s obložkovými zárubněmi (možno i dodatečně)
- stavebně-truhlářské práce
- dodávky a montáž plovoucích podlah
- opravy fasád
- dodatečné zateplování budov různými zateplovacími fasádními systémy
- vnitřní vodovody, kanalizace, plyn
- ústřední vytápění
- izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vodě
- chemickými nátěry za studena, bitumenovými pásy a foliemi
- průmyslové nátěry podlah
- zámkové dlažby pro vozidla o hmotnosti až 50 t
- zemní práce strojem UNC
- montáž a opravy oplocení
- zprostředkovatelská činnost
- poradenská činnost

Politika jakosti a environmentu
    ČSN EN ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005    
    ČSN EN ISO 9001:2001